K (24)

Kadochnikov Pavel (1915-1988), actor
Karamzin Nikolay (1766-1826), writer, poet, historian
Kessenich-Grafemus Louise (1786-1852), heroine of anti-Napoleonic war
Khitrovo Vassiliy (1834-1903), orientalist, writer
Khrustitskiy Vladislav (1902-1944), Hero of the Soviet Union
Kibardina Valentina (1907-1988), actress
Klodt von Jurgensburg, Peter (1805-1867), sculptor
Knyazhnin Alexander (1771-1829), dramatist, poet, general-lieutenant
Kopelyan Efim (1912-1975), actor
Kopytov Nikolay (1833-1901), vice-admiral, seafarer
Korf Modest (1800-1876), Imperial Library director
Korn Nikolay (1907-1971), actor
Korzhinskiy Sergey (1861-1900), botanist, academician
Kosheverova Nadezhda (1902-1989), film director
Kozlov Pyotr (1863-1935), geographer, explorer
Kramskoy Ivan (1837-1887), painter
Krandievskaya-Tolstaya Natalia (1888-1963), poetess
Krasheninnikov Stepan (1711-1755), explorer of Kamchatka
Krestovskiy Vsevolod (1839-1895), writer
Krylov Alexey (1863-1945), mathematician, shipwright
Krylov Ivan (1769-1844), poet, fabulist
Kuindzhi Arkhip (1841-1910), landscape painter
Kuryokhin Sergey (1954-1996), composer, rock-musician
Kuzmin Mikhail (1872-1936), poet